Guide till Gradering av TCG-Samlarkort

blog hobbykort bild av pikachu med samlarkort

Inom samlarvärlden har gradering av samlarkort, även kända som Trading Card Games (TCG), blivit en avgörande faktor för att bestämma deras värde och säkerställa deras skick. Genom att få sina kort graderade kan samlare och investerare bättre förstå och skydda sina samlingar. Denna guide ger en detaljerad översikt över vad kortgradering innebär, varför det är viktigt, och hur man går till väga.

Populära Samlarkort (TCG)

Några av de mest populära samlarkorten inkluderar:

 • Pokémon TCG: Kända för sina färgglada och kraftfulla karaktärer.
 • Yu-Gi-Oh!: Fokuserar på strategiska dueller med monster, fällor och magi.
 • Magic: The Gathering: Ett av de äldsta och mest komplexa TCG, känt för sitt djupa strategiska spel.


EU Trading Card Grading Pricing - Black Label Grading

Vad är kortgradering?

Kortgradering innebär att ett professionellt företag bedömer ett korts skick och tilldelar det en siffra på en skala från 1 till 10, där 10 representerar perfekt skick. Bedömningen baseras på noggrann inspektion av faktorer som:

 • Hörnslitage
 • Repor
 • Ytskador
 • Centreringsfel
 • Andra defekter

Graderingsskalans betydelse

 • 10 (Gem Mint): Perfekt skick utan synliga defekter.
 • 9 (Mint): Nästan perfekt med mycket små fel.
 • 8 (Near Mint-Mint): Mindre defekter som knappt är synliga.
 • 7 (Near Mint): Lätta tecken på slitage eller små fel.
 • 6 (Excellent-Mint): Synligare defekter men fortfarande i bra skick.
 • 5 (Excellent): Fler synliga defekter, men kortet är fortfarande samlingsbart.
 • 4 och lägre: Betydande defekter som synliga veck eller fläckar.

  Grade Your TCGs with CGC Cards

  Varför gradera kort?

  Gradering ger en objektiv bedömning av kortets skick, vilket kan öka dess värde på marknaden. Ett graderat kort anses vara mer tillförlitligt, särskilt för seriösa samlare och investerare. Gradering ger även ett bättre skydd och bevarande av kortet över tid, eftersom det förseglas i en skyddande hållare.

  Kända Graderingsföretag

  När man överväger att gradera sina samlarkort är det viktigt att välja ett pålitligt företag. Här är några av de mest respekterade graderingsföretagen inom branschen:

  • PSA (Professional Sports Authenticator): En av de mest erkända graderingsföretagen, kända för sin noggrannhet och pålitlighet. PSA erbjuder gradering för en mängd olika samlarkort och har en omfattande hemsida med resurser och information för samlare.
  • Beckett Grading Services (BGS): Kända för sin djupa analys och detaljerade graderingsprocess. Beckett är ett respekterat namn inom både sportkort och TCG-gradering, med en användarvänlig hemsida som erbjuder tjänster och information.
  • CGC (Certified Guaranty Company): Erbjuder gradering för både samlarkort och serietidningar, känt för sina strikta standarder och detaljerade bedömningar. Besök deras hemsida för mer information om deras tjänster och graderingsprocess.

  Svenska Graderingsföretag

  I Sverige finns det också några graderingsföretag som kan användas för att gradera dina kort. Dessa företag är inte lika etablerade internationellt som de större graderingsföretagen, men erbjuder ändå värdefulla tjänster för den svenska marknaden:

  • RaukCard: Ett svenskt företag som erbjuder gradering av samlarkort. Mer information finns på deras hemsida.
  • Professional Card Grading (PCG): Ett annat svenskt företag som specialiserar sig på gradering av samlarkort. Besök deras hemsida för mer information.

  Polaris Grading

   

  Hur går gradering till?

  1. Val av graderingsföretag: Välj ett pålitligt företag som PSA, Beckett, eller CGC.
  2. Inlämning: Skicka in kortet till företaget.
  3. Inspektion: Kortet inspekteras noggrant av experter.
  4. Gradering: Kortet tilldelas en grad och förseglas i en skyddande hållare med en etikett som anger graden.

    Läs nästa

    Spännande Lanseringar i Maj: Pokémon, Disney Lorcana och Yu-Gi-Oh! - Hobbykort
    Guide till Disney Lorcana Set 4: Ursula's Return - Hobbykort